آرشیو اخبار - 16 اسفند 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

طرح پتروشیمی آپادانا به شبکه برق شرکت دماوند انرژی متصل شد

طرح پتروشیمی آپادانا خلیج فارس با اتصال به شبکه برق شرکت دماوند انرژی عسلویه، یکی از گام‌های مهم در فعالیت‌های پیش راه‌اندازی را برداشت.
۱۶ اسفند ۱۴۰۲ ۲۰:۱۴
صفحه ۱ از ۶