آرشیو اخبار - 17 اسفند 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

لزوم ایجاد ارزش‌ افزوده مطلوب در بخش پایین‌دست صنایع پتروشیمی

رئیس دانشکده اقتصاد و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق گفت: باید به صنایع پتروشیمی در پایین‌دست توجه کنیم زیرا این حوزه می‌تواند ارزش‌افزوده مطلوبی را ایجاد کند.
۱۷ اسفند ۱۴۰۲ ۱۹:۳۶
صفحه ۱ از ۲