آرشیو اخبار - 02 اسفند 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشگاه نیرو تفاهم نامه همکاری امضا کردند

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پژوهشگاه نیرو در زمینه توسعه فناوری ها و تجاری سازی آن در صنعت برق کشور، تفاهم نامه همکاری های مشترک امضاء کردند.
۲ اسفند ۱۴۰۲ ۱۳:۳۳