آرشیو اخبار - 20 اسفند 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

عرضه اعتباری محصولات صنعت پتروشیمی می تواند الگویی موفق برای سایر صنایع باشد

دبیر اجرایی نهضت احیای واحدهای اقتصادی گفت: عرضه اعتباری محصولات پتروشیمی که از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی راهبری می شود تا پایان سال جاری به حدود 100 همت خواهد رسید که می تواند الگویی موفق برای سایر صنایع باشد.
۲۰ اسفند ۱۴۰۲ ۱۶:۵۷
صفحه ۱ از ۳