آرشیو اخبار - 26 اسفند 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

شتاب بخشی در ساخت و تکمیل طرح های دماوند انرژی بررسی شد

نشست تصمیم گیری و هماهنگی احداث و تکمیل طرح های توسعه ای شرکت دماوند انرژی عسلویه با حضور معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزار شد.
۲۶ اسفند ۱۴۰۲ ۱۴:۳۹