آرشیو اخبار - 07 اسفند 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پیشرفت پتروشیمی آلای مهستان از مرز 44 درصد گذشت

پیشرفت فیزیکی پتروشیمی آلای مهستان تا پایان دی‌ماه به حدود 44.13 درصد رسید برای تأمین هفتاد درصد از تجهیزات به‌کاررفته در این پروژه با شرکت‌های داخلی قرارداد منعقد شده است.
۷ اسفند ۱۴۰۲ ۱۵:۵۲
صفحه ۱ از ۳