آرشیو اخبار - 11 اردیبهشت 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی 2 قرارداد و تفاهم نامه امضا کرد

با حضور وزیر نفت و در جریان برگزاری همایش بین المللی صنعت پتروشیمی ایران دو قرارداد و تفاهم نامه همکاری میان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با شرکت های پتروشیمی مارون و مروارید امضاء شد.
۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۳:۲۲
صفحه ۱ از ۱۰