آرشیو اخبار - 18 اردیبهشت 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تأکید بر مشارکت بانوان در مراکز تصمیم‌گیری کشور/ محیط برای پیشرفت زنان در کشور فراهم است

معاون رئیس‌جمهوری در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه رئیس‌جمهوری بر مشارکت بانوان در مراکز تصمیم‌گیری تأکید دارند، گفت: جهت‌دهی حرکت انقلاب به سمت استفاده از توانمندی زنان است و محیط برای پیشرفت زنان در کشور فراهم است.
۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۶:۳۵
صفحه ۱ از ۲