آرشیو اخبار - 19 اردیبهشت 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

احداث مجتمع تولید فرمات سدیم از سوی چین در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی

تفاهم نامه احداث کارخانه تولید فرمات سدیم میان یک شرکت چینی و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی همسو با جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی به امضا رسید.
۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۵:۴۹