آرشیو اخبار - 23 اردیبهشت 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

استقبال ایران از پیشنهاد اجرای طرح های پتروشیمی در عراق

وزیر نفت از پیشنهادهای محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق در زمینه توسعه میدان‌های نفتی، آموزش نیروی انسانی و اجرای طرح‌های پتروشیمی استقبال کرد.
۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۳:۵۴
صفحه ۱ از ۲