آرشیو اخبار - 24 اردیبهشت 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سرمایه گذاری شرکت گاز جیل هند برای ساخت یک طرح پتروشیمی به ارزرش حدود 5 میلیارد دلار

شرکت گاز جیل هند در نظر دارد یک واحد کراکر اتان به ارزش 4 میلیارد و 890 میلیون دلار در غرب هند بسازد و این واحد اتیلن مورد نیاز برای محصولات پلیمری را تولید خواهد کرد.
۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۶:۲۹
صفحه ۱ از ۲