آرشیو اخبار - 28 اردیبهشت 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اجرای پروژه VAM با هدف رشد 50 درصدی درآمد های فن آوران

مدیرعامل شرکت پتروشیمی فن ‌آوران از اجرای پروژه VAM، با هدف افزایش 50 درصدی درآمد ها، خاطر نشان کرد: حدود 80 تا 90 درصد یک واحد پتروشیمی را می توان با استفاده از توان و ظرفیت های داخلی ساخت.
۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۲۳:۲۱
صفحه ۱ از ۸