آرشیو اخبار - 31 اردیبهشت 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی در حوزه پتروشیمی تأسیس می‌شود

تفاهم‌نامه همکاری برای توسعه فعالیت‌های دانش‌بنیان در زنجیره ارزش پتروشیمی بین هلدینگ خلیج فارس و صندوق نوآوری و شکوفایی امضا شد. تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی از مفاد این تفاهم‌نامه است و این صندوق، فرصت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف دانش‌بنیان در صنعت پتروشیمی را فراهم خواهد کرد.
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۵:۰۸
صفحه ۱ از ۴