آرشیو اخبار - 09 اردیبهشت 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بررسی هفتگی «نیپنا» از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه

بررسی سهام پتروشیمی نشان می دهد که سهام این گروه یکی از هفته های بسیار خوب خود را پشت سر گذاشت و از میان 31 سهم قابل خرید و فروش، 29 سهم بازدهی مثبت داشتند و تنها 3 سهم هم با کاهش قیمت روبرو شدند.
۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۸:۲۶
صفحه ۱ از ۲