آرشیو اخبار - 10 خرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ظرفیت تولید برق فجر انرژی خلیج فارس ۲۰ مگاوات افزایش می‌یابد

ظرفیت تولید برق یوتیلیتی متمرکز ماهشهر با اجرای طرح‌های افزایش توان توربین‌های نیروگاه ناحیه ۲ شرکت فجر انرژی خلیج فارس ۲۰ مگاوات افزایش می‌یابد.
۱۰ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۰۰
صفحه ۱ از ۲