آرشیو اخبار - 13 خرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

همایش جایزه تعالی صنعت پتروشیمی 5 اسفند 1402 برگزار می شود

دهمین جشنواره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی با حضور هلدینگ ها و شرکت های پتروشیمی اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد.
۱۳ خرداد ۱۴۰۲ ۱۱:۰۷