آرشیو اخبار - 16 خرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش 23 درصدی صادرات محصولات پتروشیمی مصر

ارزش صادرات پتروشیمی مصر در سال 2022 میلادی نسبت به دوره مشابه سال قبل 23 درصد افزایش یافت.
۱۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۱:۰۴
صفحه ۱ از ۲