آرشیو اخبار - 17 خرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مالزی واردکننده خالص مشتقات اتیلن باقی می‌ماند

مالزی با توجه به رشد تقاضای داخلی همچنان یک وارد کننده خالص پلی‌اتیلن سنگین، پلی‌اتیلن سبک خطی و لاستیک مصنوعی باقی خواهد ماند.
۱۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۰۵
صفحه ۱ از ۲