آرشیو اخبار - 02 خرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش سرمایه گذاری شستان و تاپیکو در مکران

مدیران عامل شرکت های سرمایه گذاری شستان و تاپیکو بر افزایش سرمایه گذاری های مشترک در منطقه مکران تاکید و توافق کردند.
۲ خرداد ۱۴۰۲ ۰۹:۴۲