آرشیو اخبار - 23 خرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

لزوم استفاده از توانمندی دانش‌بنیان‌ها در ساخت طرح های پتروشیمی

مدیر طرح‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: کمیته های خودکفایی طرح ها و مجتمع های پتروشیمی باهمکاری، تعامل ، همگرایی و استفاده از ظرفیت های شرکت های دانش بنیان می توانند نیازهای خود را در زمینه تامین قطعه ها و تجهیزات مرتفع کند.
۲۳ خرداد ۱۴۰۲ ۱۱:۵۴
صفحه ۱ از ۲