آرشیو اخبار - 27 خرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

بررسی هفتگی «نیپنا» از سهام های پتروشیمی در بازار سرمایه

نماد پتروشیمی گلستان در بازار سرمایه در هفته ای که گذشت با اقبال روبرو شد. این پتروشیمی با حمایت و نظر مساعد رئیس جمهور با کسب سود 3.4 درصدی، در میان سهام دیگر پتروشیمی ها پیشتاز بود.
۲۷ خرداد ۱۴۰۲ ۰۸:۳۴