آرشیو اخبار - 28 خرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پمپ‌های صنعتی «ساید چنل» داخلی‌سازی شد

متخصصان ایرانی با حمایت شرکت پتروشیمی اروند برای نخستین بار در کشور موفق به داخلی‌سازی پمپ‌های «سایدچنل» تحریمی شدند.
۲۸ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۲۵
صفحه ۱ از ۲