آرشیو اخبار - 06 خرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

تعطیلی 40 روزه یک مجتمع اتیلنی در چین

یک واحد تولید اتیلن با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 400 هزار تن در چین به‌منظور اجرای عملیات تعمیرات و نگهداری دوره‌ای 40 روز تعطیل می‌شود.
۶ خرداد ۱۴۰۲ ۱۵:۰۴
صفحه ۱ از ۳