آرشیو اخبار - 07 خرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

استفاده از نفتای زیستی برای تولید محصولات پتروشیمی در هند با هدف کربن‌زدایی

هند با هدف کربن‌زدایی از مواد اولیه برای تولید محصولات پتروشیمی به‌دنبال استفاده از نفتای زیستی در واحدهای کراکر خود است.
۷ خرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۲۴
صفحه ۱ از ۳