آرشیو اخبار - 09 خرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

سینوپک در قزاقستان پتروشیمی می‌‍‌سازد

شرکت سینوپک چین یک مجتمع پتروشیمی با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون و 275 هزار تن اتیلن و دو واحد پلی‌اتیلن با ظرفیت تولید سالانه 625 هزار تن در قزاقستان می سازد.
۹ خرداد ۱۴۰۲ ۱۰:۴۹