آرشیو اخبار - 14 تیر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

انبارش بیش از 5 میلیون مترمکعب محصولات پتروشیمی از سوی شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه در سال 1401

مدیرعامل شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه گفت: شرکت مخازن سبز پتروشیمی عسلویه در سال 1401 بیش از 5 میلیون مترمکعب محصولات پتروشیمیایی تولیدی را انبار و سپس به پایانه، برای بارگیری در کشتی و صادرات ارسال کرد.
۱۴ تیر ۱۴۰۲ ۱۶:۵۱