آرشیو اخبار - 20 تیر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پتروشیمی‌های چین، کره‌ای‌ها را از گردونه رقابت خارج می‌کنند

مدیر بخش پتروشیمی ال‌جی‌کم، گسترش فعالیت رقبای چینی را عامل کاهش قیمت‌های فروش محصولات پتروشیمی دانست و گفت: این شرایط سبب تعلیق عملیات برخی از مجتمع های این شرکت کره‌ای برای کاهش زیان شده است.
۲۰ تیر ۱۴۰۲ ۱۷:۰۱
صفحه ۱ از ۲