آرشیو اخبار - 21 تیر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پتروشیمی شیراز، نخستین مجتمع پتروشیمی در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای

مدیرعامل پتروشیمی شیراز گفت: پس از اجرای داوطلبانه طرح سازوکار توسعه پاک (CDM) و ثبت آن در دبیرخانه پروتکل کیوتو و اخذ گواهی کاهش کربن از سازمان ملل متحد توانستیم نخستین مجتمع پتروشیمی کشور در زمینه کاهش گازهای گلخانه‌ای باشیم.
۲۱ تیر ۱۴۰۲ ۱۴:۰۲
صفحه ۱ از ۲