آرشیو اخبار - 25 تیر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

الفین گچساران گامی دیگر در تکمیل زنجیره ارزش واحد های پلیمری

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: با بهره برداری از واحد الفین گچساران، یک گام دیگر در تکمیل زنجیره ارزش و تولید خوراک مجتمع های پلیمری محقق می شود.
۲۵ تیر ۱۴۰۲ ۱۸:۰۸
صفحه ۱ از ۳