آرشیو اخبار - 28 تیر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

صادرات پتروشیمی سنگاپور در ژوئن 34 درصد کاهش یافت

صادرات محصولات پتروشیمی سنگاپور درماه ژوئن سال 2023 میلادی نسبت به دوره مشابه سال پیش از آن 34 درصد کاهش یافت.
۲۸ تیر ۱۴۰۲ ۱۵:۲۳
صفحه ۱ از ۲