آرشیو اخبار - 31 تیر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش واردات پروپان از سوی پتروشیمی های آسیا

ژاپن بزرگترین واردکننده پروپان از ایالات متحده است و پس از آن چین و کره‌جنوبی در جایگاه‌های بعدی قرار دارند.
۳۱ تیر ۱۴۰۲ ۱۲:۳۷