آرشیو اخبار - 04 تیر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

قیمت پایه محصولات پتروشیمی این هفته اعلام نمی شود

مدیریت توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اعلام کرد که قیمت های پایه محصولات پتروشیمی از سوی این شرکت در هفته جاری اعلام نخواهد شد .
۴ تیر ۱۴۰۲ ۱۴:۲۲