آرشیو اخبار - 05 تیر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آمادگی تاپیکو برای توسعه میادین گازی کشور

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین از علاقمندی این شرکت برای حضور در توسعه میدان‌های گازی خبر داد.
۵ تیر ۱۴۰۲ ۱۶:۰۸
صفحه ۱ از ۴