آرشیو اخبار - 06 تیر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

لزوم پرداخت حق السهم پتروشیمی ها برای تحقق مسئولیت های اجتماعی

مشاور اجتماعی مدیرعامل و رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: شرکت های پتروشیمی باید حق السهم مصوب شده برای مسئولیت های اجتماعی را در موعد مقرر پرداخت کنند.
۶ تیر ۱۴۰۲ ۱۸:۳۸
صفحه ۱ از ۵