آرشیو اخبار - 01 اَمرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

مدیرعامل جدید پتروشیمی بوشهر منصوب شد

مدیرعامل شستان با صدور حکمی جواد حاتمی را به عنوان مدیرعامل شرکت پتروشیمی بوشهر منصوب کرد.
۱ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۴:۴۷
صفحه ۱ از ۳