آرشیو اخبار - 02 اَمرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

معامله بیش از 587 هزار تن محصولات پلیمری و شیمیایی در بورس کالا

422 هزار و نهصد و شصت و سه تن انواع مواد پلیمری و 164 هزار و یکصد و چهل و هفت تن مواد شیمیایی ، تیرماه سال جاری در بورس کالای ایران مورد معامله قرار گرفت.
۲ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۶:۲۶
صفحه ۱ از ۲