آرشیو اخبار - 21 اَمرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پایداری تامین برق سراسری کشور با همکاری وزارت نفت و نیرو

رئیس پژوهشگاه نیرو با اشاره به ناترازی و رشد مصرف برق در فصل تابستان امسال، گفت: با تمهیدات و همکاری وزارت نفت و وزارت نیرو اقدامات مثبتی در جهت تامین و پایداری برق سراسری کشور انجام شده است.
۲۱ اَمرداد ۱۴۰۲ ۰۹:۰۴