آرشیو اخبار - 22 اَمرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

صرفه‌جویی میلیاردی فجر انرژی با خلاقیت و نوآوری

واحد آب ناحیه یک شرکت فجر انرژی خلیج فارس افزون‌ بر استفاده مجدد از آب دورریز، از فیلترهای رزینی مستعمل نیز استفاده دوباره کرده و سبب صرفه‌جویی ۳۹۰ میلیاردی و کاهش استفاده از مواد شیمیایی شده است.
۲۲ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۳:۲۳
صفحه ۱ از ۳