آرشیو اخبار - 28 اَمرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گسترش همکاری‌های صنعت پتروشیمی و جمعیت هلال‌احمر در حوزه مسئولیت‌ اجتماعی

صنعت پتروشیمی ایران با استفاده از ظرفیت های موجود خود آماده گسترش همکاری ها با جمعیت هلال احمر است.
۲۸ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۲:۴۶