آرشیو اخبار - 03 اَمرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ثبت رکوردی تازه در تولید پتروشیمی غدیر طی ۴ ماه نخست ۱۴۰۲

مدیرعامل پتروشیمی غدیر گفت: در چهار ماه نخست سال ۱۴۰۲ توانستیم با تولید ۴۹ هزار تن وی‌سی‌ام و ۴۸ هزار تن محصول پی‌وی‌سی رکوردی بی‌سابقه در تولید این محصول از ابتدای تأسیس این شرکت تاکنون به ثبت برسانیم.
۳ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۰:۳۲