آرشیو اخبار - 04 اَمرداد 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آرامکو سهامدار یک پتروشیمی چینی شد

شرکت دولتی نفت سعودی آرامکو عربستان از تکمیل خرید سهم در یک شرکت پتروشیمی چینی به ارزش 3.4 میلیارد دلار خبر داد.
۴ اَمرداد ۱۴۰۲ ۱۰:۱۰