آرشیو اخبار - 18 شهریور 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

گام بلند هند برای افزایش تولید محصولات پتروشیمی

شرکت نفت و گاز هند ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی خود را بیش از 8 میلیون تن افزایش می‌دهد.
۱۸ شهریور ۱۴۰۲ ۱۳:۴۱