آرشیو اخبار - 19 شهریور 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

افزایش تقاضا از سوی هند برای خرید محصولات پتروشیمی

همزمان با رشد تقاضا برای محصولات مختلف پتروشیمی از سوی هند، شرکت های پتروشیمی عربستان سعودی سالانه 100 هزار تن انواع محصول پتروشیمی را به هند صادر خواهند کرد.
۱۹ شهریور ۱۴۰۲ ۱۶:۴۳
صفحه ۱ از ۲