آرشیو اخبار - 20 شهریور 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

پتروشیمی نوری فینالیست جایزه تعالی کنگره ۲۴ جهانی نفت

شرکت پتروشیمی نوری با رویکرد فناورانه در حوزه محیط‌ زیست و معرفی پروژه شیرین‌سازی گازهای مشعل، توانست با درخشش در میان ۴۰۰ پروژه فناورانه از کشورهای مختلف جهان به‌عنوان یکی از سه فینالیست بخش توسعه فناوری در کنار دو شرکت بزرگ دیگر از کشورهای آمریکا و کانادا قرار گیرد.
۲۰ شهریور ۱۴۰۲ ۱۴:۱۱