آرشیو اخبار - 21 شهریور 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

ایران پلاست مهمترین رویداد صنعت پلیمر است

رئیس هیئت مدیره شرکت پاک شیمی صفه سپاهان، آشنایی با مشتریان تازه و مهیا شدن امکان فروش محصولات به شرکت های جدید را از جمله مزایای نمایشگاه بین المللی ایران پلاست عنوان کرد.
۲۱ شهریور ۱۴۰۲ ۱۱:۲۹
صفحه ۱ از ۷