آرشیو اخبار - 26 شهریور 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

برگزاری نمایشگاه ایران پلاست توسعه همکاری‌های ایران و عراق را هموار می‌کند

سفیر عراق در ایران تأکید کرد: برگزاری نمایشگاه ایران پلاست و چنین نمایشگاه و همایش‌هایی، راه تفکر و تأمل بیشتر در زمینه توسعه همکاری‌های مثبت دو کشور را هموار می‌کند.
۲۶ شهریور ۱۴۰۲ ۲۰:۰۲
صفحه ۱ از ۸