آرشیو اخبار - 27 شهریور 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

آمادگی پژوهشگاه صنعت نفت برای افزایش همکاری‌ها با شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

رئیس پژوهشگاه صنعت نفت با اشاره به ظرفیت‌های این مرکز تحقیقاتی در پیشبرد اهداف صنعت نفت، بر افزایش همکاری و تعامل میان پژوهشگاه و شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی تأکید کرد.
۲۷ شهریور ۱۴۰۲ ۱۸:۵۹
صفحه ۱ از ۱۷