آرشیو اخبار - 28 شهریور 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

اعلام آمادگی ایران برای افزایش صادرات محصولات پتروشیمی به صربستان

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: زمینه افزایش صادرات محصولات پتروشیمى به صربستان با توجه به ظرفیت‌های مشترک فراهم است.
۲۸ شهریور ۱۴۰۲ ۱۷:۰۷
صفحه ۱ از ۱۷