آرشیو اخبار - 10 مهر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

همایش ایمنی فرآیند (PSM) در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی برگزار می شود

آریاساسول "همایش ایمنی فرایند (PSM) در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی" را روز یکشنبه 23 مهر ماه 1402 در مرکز همایش‌های کوشک وزارت نفت برگزار می‌کند.
۱۰ مهر ۱۴۰۲ ۱۴:۴۶
صفحه ۱ از ۲