آرشیو اخبار - 19 مهر 1402

[۱۳۸۶]  ::  [۱۳۸۷]  ::  [۱۳۸۸]  ::  [۱۳۸۹]  ::  [۱۳۹۰]  ::  [۱۳۹۱]  ::  [۱۳۹۲]  ::  [۱۳۹۳]  ::  [۱۳۹۴]  ::  [۱۳۹۵]  :: 
[۱۳۹۶]  ::  [۱۳۹۷]  ::  [۱۳۹۸]  ::  [۱۳۹۹]  ::  [۱۴۰۰]  ::  [۱۴۰۱]  ::  [۱۴۰۲]  ::  [۱۴۰۳]

استایرن مونومر؛ سومین پروژه بزرگ توسعه‌ای پتروشیمی بوعلی سینا برای افزایش تولید و سودآوری

قائم‌مقام پتروشیمی بوعلی سینا وضع پروژه پارازایلین (PX) این شرکت را تشریح کرد و از طرح استایرن مونومر به عنوان سومین پروژه بزرگ توسعه این شرکت پتروپالایشی برای رسیدن به تولید پایدار با سبد محصولات متنوع خبر داد.
۱۹ مهر ۱۴۰۲ ۱۲:۴۳